Včasný zásah hasičů z Horního Jindřichova nezpůsobil větší škody

16.10.2018
Rumburk, Horní Jindřichov Jednotka vyjela na požár travního porostu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že hoří tráva o rozloze cca 15 x 6m, ihned byly zahájeny hasební práce jedním proudem C. Protože foukal silný vítr, byl včasný zásah a všímavost oznamovatele důvod, že nedošlo k výraznému rozšíření na větší plochu. Jelikož nevznikla žádná škoda na majetku bylo místo předáno Policii ČR k dalšímu šetření. Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Děčínska